home > trading business > Agricultural consulting business

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP

Với phương châm sản xuất ra rau – củ - quả sạch cung cấp đến tay người tiêu dùng :

- Cung ứng organic calcium , chất len men , vật tư nông nghiệp hữu cơ , cây con và hạt giống của Nhật Bản.

- Hỗ trợ và chỉ đạo kỹ thuật phương pháp trồng trọt và sử dụng các chất hữu cơ.

- Cung ứng các nước như Nhật Bản , Thái Lan vv.... các sản phẩm nông sản đó.

Chính vì thế, công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ từ khâu trồng trọt sản xuất đến tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :

  • Tại vùng nông nghiệp rộng 600ha ở tỉnh Bình Phước, Việt Nam, công ty chúng tôi hỗ trợ đồng bộ, bắt đầu từ việc cung cấp hạt giống, cung cấp vật tư nông nghiệp nói chung, cử kỹ sư nông nghiệp cho đến khâu bán sản phẩm nông nghiệp.
  • Cùng với việc hợp tác hướng dẫn và giám sát một trung tâm chế biến rau quả, làm lạnh và cấp đông được xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam , thúc đẩy các loại cây trồng trên 1.200 ha đất nông nghiệp xung quanh và cung cấp cho Nhật Bản, Thái Lan, v.v. Đồng thời, công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm dùng cho nông nghiệp hữu cơ và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau sạch an toàn.
  • Việc xây dựng một nhà máy chế biến rau củ quả dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2018 tại Hà Nam, Việt Nam . Chúng tôi hỗ trợ đồng bộ, từ khâu cải tạo đất, cung cấp hạt giống, hướng dẫn canh tác, quản lý thuốc trừ sâu và bán các sản phẩm rau sạch từ ba tỉnh của Việt Nam đến Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc với tiêu trí sạch , an toàn.
  • Ngoài ra, công ty chúng tôi đề xuất ứng dụng các phương pháp canh tác bằng vi sinh vật như trong cải tạo đất cho các trang tại TP.HCM.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
TEL.+81-798-75-1100
※Giờ làm việc : am 9:00~pm 6:00
email: info@arrowfield.co.jp
※Vui lòng nhập tên và địa chỉ

to the top